[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: ۱۴۶۰۳/ ف /۲- ۵۰

تاریخ: ۱۲ مرداد [۱۳۶۴]

پیوست:-----

شمارۀ پرونده: -----

 

بنام خدا

جمهوری اسلامی ایران

سازمان تأمین اجتماعی قائم‌شهر

 

[آرم]

سازمان تأمین اجتماعی

 

به: خانم حمیده میرزائی – آدرس قائم‌شهر [آدرس]

از: تأمین اجتماعی شعبه شهید واحدیان

موضوع: شکوائیه

پیرو نامه شماره ۲ [/۱۴۷۸۷] مورخ ۳ مهر ۶۲ به پیوست رونوشت نامه شماره ۴۱۳۴۹۳ مورخ ۲۷ تیر ۶۴ اداره کل کارگزینی وزارت بهداری که در پاسخ به شکوائیه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۶۴ شما به عنوان کمیسیون محترم اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی صادر گردیده جهت اطلاع ارسال می‌گردد.

 

تأمین اجتماعی شعبه قائم‌شهر (شهید واحدیان)

کاویان [امضا]

وزیری [امضا]

 

رونوشت به:

اداره کل کارگزینی وزارت بهداری بازگشت به نامه فوق‌الذکر عنوان تأمین اجتماعی شعبه ساری جهت آگاهی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]