[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] ۲ مرداد ماه ۱۳۶۰

[شماره:] ۱۶۷۷۶

[صفحه:] ۱۳

اخبار داخلی

 

پاسخ نماینده ایران به نمایندگان اردن، تونس و عراق در کمیته حقوق بشر سازمان ملل

ملت ما بر اساس موازین اسلامی انقلاب کرده، نه مطابق حقوق بشر

...مسئله بهائیت

بنابراین گزارش رئیس هیئت نمایندگی ایران در ادامه سخنان خود افزود مسئله ایکه در رأس اتهامات بعضی از آقایان قرار داشته و از طرف ۵ عضو کمیته تکرار شد و وقت ما و اعضاء محترم را تلف کرد مسئله بهائیگری بود که موضوع از دیدگاه ملت ما بکلی دگرگون است.

گویا بهائیان مدعی هستند که ۶۰ یا ۷۰ نفر از آنها اعدام شده‌اند و از طرف دیگر مدعی هستند که در ایران ۶۰ یا ۷۰ هزار بهائی وجود دارد در این صورت پرسیدنی است که پس چرا بقیه اعدام نشده‌اند. آیا آنهائیکه اعدام شده‌اند بجرم اعتقاد به فرقه بهائیت بوده است آیا در ایران فقط همان ۶۰ یا ۷۰ نفر بهائی بوده‌اند (خیر) بهائیان مدعی عدم دخالت در سیاست، در طول دوران سیاه حکومت پهلوی، همراه با صهیونیسم بین‌المللی نزدیکترین ارتباط ارگانیک را با رژیم شاه داشته‌اند و لحظه‌ای را از همکاری و مساعدت در جهت تثبیت اختناق و استبداد و سرکوب مردم آزادیخواه ایران، غفلت نکرده‌اند.

مدارکی باقیمانده از ساواک، دربار و پرونده‌های محرمانه همگی حاکی از این واقعیت است که رهبران آنها کارگردانان عمده رژیم شاه بودند جنایت کارانی چون ژنرال ایادی، ژنرال خادمی، عباس هویدا، منصور روحانی، فرخ رو پارسا، پرویز ثابتی و دهها نفر دیگر از مهره‌های اصلی رژیم شاه همه و همه از سران بهائیها بوده‌اند. این وابستگی و همبستگی تا آنجا است که بهائیها طبق اسناد محافل خود شاه را ناجی کبیر، اکبر ایران لقب داده‌اند.

طبق سند دیگر ساواک، بهائیان گزارشات مربوط به ارتش ایران و چگونگی ورود اسلحه به ایران و تعلیمات چتربازان شاه را همواره از ارتش دریافت می‌کرده‌اند و طبق سند شماره ۱۰ ساواک این اسناد به اسرائیل میرفته و اسرائیل از بهائیان بهره برداری سیاسی اطلاعاتی و اقتصادی میکرده است.

بهائیان طبق سند شماره ۱۱ ساواک برای سرکوب مسلمانان عرب یک رقم ۱۲۰ میلیون تومان پول جمع آوری و به حیفا فرستاده‌اند که به گزارش ساواک در اختیار ارتش اسرائیل قرار گرفته است و برای همین بود که عبدالناصر آنان را جاسوسان اسرائیل می‌نامید.

حمایت نفتی هویدا از اسرائیل موجب شد که اسرائیل قطعه زمین بزرگی به هویدا در اسرائیل هدیه کند که گزارش آن از طرف ساواک شاه در پرونده هویدا قرار گرفته است. بدین ترتیب بهائیان که جاسوس اسرائیل بوده یا در رژیم شاه در قتل عام مردم شرکت داشتند یا مانند هویدا رهبری عملیات بعهده آنها بوده، مانند دیگر جنایت کاران که به ظاهر مسلمان بودند اعدام شدند و این مسئله هیچ ارتباطی به نوع اعتقاد افراد جنایتکار نداشته است.

رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ادامه سخنان خود افزود ما روز اول هم در این کمیته اعلام کردیم که هر گونه قانون بشری که با قانون الهی تضاد داشته باشد بهیچوجه مورد قبول ما نخواهد بود....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]