[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

شمارۀ: ۱۶۲۴۲

تاریخ پاکنویس: ۲۱ / ۹

تاریخ ثبت: ۶ / ۱۰ / ۱۳۲۳

 

آقای عطاءالله فروتن، گلپایگان

در پاسخ تلگراف مورّخ ۳۰ / ۷ / ۱۳۲۳ راجع به آتش زدن درِ خانهٴ شما، اشعار می‌شود: طبق گزارش ادارۀ کلّ شهربانی محمّدتقی حیدری خرّازی فروش موقعی که می‌خواسته در خانهٴ شما را آتش بزند، دستگیر و با پروندهٴ مربوط به دادگاه محلّ اعزام و برای جلوگیری از نظایر آن، دستورات لازم صادر گردیده است.

رییس دفتر نخست وزیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]