[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران واشنگتن

[سفارت دموکرات جمهوری الجزیره - دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی- آدرس به انگلیسی]

 

شماره ۱۳۶۳۶ / ٧ -٧٩٠

تاریخ ۲۴ اسفند  ۱۳۶۶

پیوست دارد

 

بسمه تعالی

 

جناب آقای مهربان ثابت پیمان

 

پس از سلام،

 

احتراماً عطف به مرقومه مورخ ٢٨  دی ۱۳۶۶جنابعالی بدینوسیله عین متن نامه دبیرخانه شورایعالی قضائی جمهوری اسلامی ایران به شماره ١٣٢٣٧ / ١ مورخ ٧ مهر ۱۳۶۵جهت اطلاع ایفاد میگردد.

"بشاکی ابلاغ فرمایند مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی میتوانند با مراجعت از ایالت فیلادلفیا و مراجعه به دادگاه صالحه دادخواهی نمایند."

ضمناً جهت مزید اطلاع متن اصل۳۴ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل میباشد:

(دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاه‌هایی که به موجب قانون حق مراجعه به آنرا دارد منع کرد).

خواهشمند است با توجه به متن فوق این نمایندگی را از نتایج تصمیمات خودآگاه فرمایند./ف. ج

سرپرست دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران-واشنگتن

علی سبز علیان

[امضا]

۶/[۴]/ ۱۳۶۷

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]