[اطلاعات شخصی افراد [حذف شده] است.]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

 

تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۶۱

شماره ۴۱۱۲۹۲

پیوست -----

 

ترس از خدا سرآمد هر حکمتی است. علی (ع)

 

دادستانی دادسرای دیوانعالی کشور

 

سلام‌علیکم

عطف به نامه‌های شماره ۱۰۶۲ – ۲۹ فروردین ۶۱ و ۳۳۸۳ مورخ ۲۱ اردیبهشت ۶۱ موضوع شکوائیه آقای دکتر سینا حکیمیان و خانم شعله میثاقی بدین‌وسیله فتوکپی نظریه شماره ۱۰۹۳/ ۵۰ مورخ ۱۳ خرداد ۶۱ معاون نظارت و پارلمانی وزارت بهداری جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد./

محمد مؤمنان

معاون اداری و مالی

[امضا]