[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:]  آئین اسلام

[شماره:]  ۱۱

[تاریخ:]  ۱۰ خرداد ۱۳۲۵

صفحه دوم ستون دوم

 

آقای مدیر محترم مجله آئین اسلام

در مجله نور دانش نشریات سنه ۱۳۴۵ هجری صفحه ۴۶۷ مقاله راجع به باب – ازل - بهاء مطالعه کردم راجع به اقاریر سید باب صفحه ۴۷۲ در ذیل کتاب تفسیر سوره کوثر باب چند اشتباه تاریخی شده بود که برای خدمت به تاریخ ذیلاً آنها را مینویسم که رفع اشتباه بشود

۱- سید یحیی دارابی پسر سید جعفر دارابی صاحب کتاب سنا برق که اخیراً شورشی در تبریز [نیریز] بنام سید باب کرده است بهیچوجه ارتباطی بشیخیه یا حاج‌محمد کریمخان نداشته و هیچ مدرک تاریخی در دست نیست که سید مزبور از متابعان حاج‌محمد کریمخان بوده باشد

۲- حاج‌محمد کریمخان مؤسس فرقه شیخیه نبوده بلکه از پیروان شیخ‌احمد احسائی است که فرقه شیخیه بواسطه تقلید و متابعت او باین اسم خوانده شده‌اند

۳- حاج‌محمد کریمخان وصیت‌نامه او که عقاید خود را در آن ذکر کرده بعلاوه رساله ۴ فصل که برای پیروان خود نوشته است بانضمام آنچه در کتب متعدد نوشته و در دست است و اغلب بچاپ رسیده در هیچیک از آنها دعوی بابیت یا رکنیت نکرده است و این نسبت اشتباه محض است

۴- شیخیه را فرقه ضاله نوشته در حالیکه شیخ احمد احسائی از علماء معاصر خود مانند سید‌بحرالعلوم و شیخ‌جعفر کبیر و دیگران که بر علم و فضل و تقوی و عقاید و کتبش مطلع شده‌اند اجازات مفصله دارد و همگان او را تصدیق و تعظیم و تمجید کرده‌اند و شیخیه بهمانها گرفته‌اند پس نسبت ضلالت بشیخ و شیخیه نسبت ضلالت به همان علماء اعلام است و غرض انجمن تبلیغات اسلامی دعوت باتحاد مسلمین است نه نسبت ضلالی بعلماء اسلام و شیعه لذا محترماً از مدیر محترم آن مجله انتظار دارم که این سطور بالا را در مجله شریفه درج نمایند که رفع اشتباه از خوانندگان مقاله بالا بشود. با تقدیم احترامات فائقه کرمان ۱۰ اردیبهشت ۱۳۲۵ حاج‌سید‌جواد قرشی

آئین اسلام ما در شماره گذشته نظریات خودمانرا در پیرامون نوشته آقای صباح کازرونی نوشتیم چیزی که در اینجا اضافه میکنیم آنست که مرحوم حاج‌محمد کریمخان یکی از علمای برجسته ایران بوده و افکار نوینی داشت که در جامعه علم و ادب مورد توجه دانشمندان بوده و میباشد و جمعی پیرو افکار آن مرحوم بوده و هستند و اینگونه افکار نباید مایه جدائی میان ما و آنها باشد در هر صورت ما آنان را نیز برار [برادر] دینی خود دانسته و نمی‌توانیم بهیچ‌وجه من‌الوجوه کوچکترین جدائی را میان خود و آنان قایل شویم خداوند همه را در راه دین مقدس اسلام ثابت و پا‌برجا نگهدار

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]