[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشاورزی

دفتر وزیر

شماره ۰۱۱ / ۳ / ۲۳۵۵۹

تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۷۴

پیوست -----

بسمه تعالی

 

آقای بهرام نبی الهی

آدرس: تنکابن، [حذف شده]

 

سلام علیکم

به پیوست تصویر نامه شماره ۳ / ۱۴۳۷۳ / ک مورخ ۳۰ دی ۷۴ ریاست محترم سازمان کشاورزی استان مازندران که پاسخ درخواست شما واصل گردیده برای اطلاع ارسال میگردد. ق/۱۷

علی دانشی

مدیرکل دفتر وزارتی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]