[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

از ستاد مرا ۵ کرمان (امور شهدا و درگذشتگان)

به: آقای دکتر اردشیر شاه بهرامی

عطف به نامه مورخه ۱۸ اسفند ١٣۶۱

 

۱۴/۱/۷۰۱

۷ فروردین ١٣۶۲

 

روز غلبه بر جنود شیطان روز فتح و نصر خدا و بندگان مؤمن باوست (امام خمینی)

 

۱-فرزند شما پس از طی دوره آموزشی در بهمن‌ماه ١٣۵۹ برابر طرح تقسیم به گردان ۸۰۸ پیاده اختصاص داده می‌شود و در یگان مزبور مشغول انجام وظیفه می‌گردد.

۲- گردان مزبور در تاریخ ۲۷ آبان ١٣۶۰ به گیلان غرب اعزام و فرزند شما که جزء پرسنل آن یگان بوده است نیز در معیت گردان به گیلان غرب اعزام می‌شود.

۳- برابر صورت‌جلسه کمیسیون گردان ۸۰۸ سرباز نامبرده در ساعت ۳۰ مورخه ۳ شهریور ١٣۶۱ در منطقه چقاحمال به علت اصابت ترکش نارنجک به ناحیه سر منجر به کشته شدن وی می‌گردد.

۴- بدین وسیله یک برگ فتوکپی جواز دفن که وسیله پزشک قانونی تهران صادرشده است به پیوست ارسال می‌گردد.% ن ا

فرمانده مرا ۵ کرمان – سرهنگ پور صالحی

[امضا]

[یادداشت دست‌نویس پائین صفحه]

کلمه ترکش نارنجک صحیح است%

سروان [ناخوانا]

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]