[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله صافی گلپایگانی

[تاریخ:] ۲۹ مرداد ۱۳۹۳

 

۱۱۹۰ – نظر حضرتعالی در مورد برخورد با بهائیت و تصوّف چیست؟

ج- به طور کلی برخورد مساعدتی و موافقت آمیز و هر ارتباطی که موجب ترویج و تقویت فرق ضاله باشد، جایز نیست و ترک مصاحبت و مجالست با آنها لازم است. والله العالم.

 

فرقه ضاله بهائیت

۱۱۹۸ – بسیاری از بهائیون مقیم جمهوری اسلامی، اظهار می‌دارند که ما تابع قوانین عمومی ایران بوده و هیچ تخلفی را مرتکب نشده‌ایم، لیکن متحمل تضییع حقوق هستیم. آیا اصولاً بهائیون، بالاخص بهائیت مقیم ایران اهل ذمّه محسوب می‌شوند یا خیر؟ و آیا پرداخت دیه به اولیای دم شخص بهایی ضروری است یا خیر؟

ج – بهائی‌ها اهل ذمّه نیستند و دیه ندارند. اهل ذمّه بر یهود و نصاری و مجوس اطلاق میشود، به شرط اینکه مقرّرات شرعی ذمّه را عمل بنمایند. والله العالم.

۱۱۹۹- آیا عدم پذیرش درخواست انحصار وراثت از ورّاث بهائی توسط محاکم دادگستری محمل شرعی دارد؟

ج – اگر درخواست انحصار وراثت برای تعیین ورثه مسلمان او باشد مانعی ندارد، ولی اگر برای تعیین بازماندگان بهائی او باشد، چون توارث بین آنها مشروعیت ندارد، قبول درخواست مذکور جایز نیست. والله العالم.

۱۲۰۰- آیا پذیرش بهائیون و ثبت نام آنها در مؤسسات آموزشی بر طبق مصالح و موازین اسلامی است؟

ج – ثبت نام آنها به عنوان بهائی که یک سازمان جاسوسی و ضدّ اسلامی است جایز نیست و خلاف مصالح اسلامی و اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی است. والله العالم.

۱۲۰۱ – وظیفه مسلمان در برخورد با فرد بهائی در موارد خرید و فروش، اجاره و عاریه لوازم زندگی، و پذیرفتن هدایای آنان چیست؟

ج – در صورتی که امور مذکوره در سؤال موجب تقویت آنها بشود جایز نیست. والله العالم.

۱۲۰۲ – نظر حضرتعالی پیرامون گفتگو و دست دادن و اظهار دوستی با فرقه ضاله بهائیت چیست؟

ج – اظهار دوستی با بهائی، یا دست دادن و صورتهای دیگر جایز نیست. والله العالم.

 

کتب ضلال

۱۲۰۳- نظر حضرتعالی را در مورد خواندن کتاب‌هایی که باعث باز شدن ذهن خواننده نسبت به دسایسی که ابرقدرتها بر ضدّ دیگران به کار می‌برند مانند کتابهایی که فرضاً یک سیاستمدار یا یک جاسوس نوشته است. با توجه به اینکه ممکن است نکات غیر اخلاقی هم تا حدّی در آن باشد، بیان فرمایید.

ج – موارد مختلف است باید خصوصی هر کتاب مورد سؤال قرار گیرد تا جواب مربوط به آن کتاب گفته شود ولی به طور کلی مطالعه کتابهایی که ممکن است موجب انحراف در عقیده و یا اخلاق مطالعه کننده گردد جایز نیست. والله العالم.

۱۲۰۴- آیا خواندن کتب غیر اسلامی، مانند بهائیت و کمونیسم و سایر مرام‌های الحادی حرام است یا خیر؟

ج - حفظ و نگهداری کتب ضلال و خواندن آن حرام است. مگر برای کسی که قدرت تشخیص حق از باطل را داشته باشد و غرض صحیحی - مانند ردّ مطالب باطله – داشته باشد. والله العالم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]