[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور، شهربانی کلّ کشور، ادارۀ اطّلاعات، دایرهٴ محرمانه؛ شمارۀ: ۲۶۰۸/۲۲۳۷/۱؛ تاریخ: ۱۶/۳/۲۴؛ پیوست: دو برگ

 

وزارت کشور

تعقیب معروضهٴ شمارۀ ۱۵۲۶/۱۲۸۷ – ۲۲/۲/۳۲۴ راجع به موضوع وقوع اختلاف بین مسلمانان و بهائیان در زابل محترماً به استحضار می‌رساند: طبق گزارش شهربانی زاهدان به استناد گزارش شهربانی زابل در نتیجهٴ اقدامات، مرتکبین نزاع تعقیب و پروندهٴ آنها به دادسرای زابل احاله، چهار نفر از بهائی‌ها: ۱- سهیلی ۲- علی‌محمّد افتخاری ۳- حسن تأیید ۴- نوری پسر[۱] تأیید. از طرف دایره بازپرسی زندانی، یک نفر از اشخاص مزبور ۲۰/۲/۲۴ آزاد، سه نفر دیگر در شهربانی زابل فعلاً زندانی هستند و نسبت به مولانا رییس محضر با نظر فرمانداری به مشارٌالیه ابلاغ گردیده از مذاکرات برخلاف خودداری نماید و ضمناً عملیّاتش نیز تحت‌نظر می‌باشد و از طرف شهربانی زاهدان به شهربانی زابل آموزش داده شده است که در آتیه از این‌گونه پیش‌آمدها جلوگیری نماید.

رونوشت نامهٴ شمارۀ ۱۶۰ – ۲۶/۲/۲۴ شهربانی زاهدان به شهربانی زابل و رونوشت جوابیّهٴ شمارۀ ۶۳ – (۲۰/۲/۲۴) شهربانی زابل برای مزید استحضار به ضمیمه تقدیم می‌گردد.

رییس شهربانی کلّ کشور، سرتیپ ضرّابی، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] سیاسی، ۱۹/۳/۲۴.

[حاشیهٴ ۲:] شمارۀ ۱/۱۷۵۷۷ – ۱۹/۳/۲۴.

[حاشیهٴ ۳:] شمارۀ ۳۳۶۹ – ۲۶/۳/۲۴.

[حاشیهٴ ۴:] سابقه، ۳۰/۳.

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: پر.