[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۷۴ – ٣ رمضان ۱۴۱۶- ۲۴ ژانویه ۱۹۹۶

[شماره:] ۱۵۵۵۵

[صفحه:] ١۴

 

دانشنامه ایرانیکا در خدمت فرهنگ سلطه ٣

دلایل حمایت امریکا از "ایرانیکا"

مصطفی روز‌بهانی

... بخش‌هایی از صحبت‌های "یار شاطر" که در زمینه علت تهیه و تدوین دانشنامه اظهار شده دلیل روشنی برای نیل به اهداف راهبردی و کلان فرهنگی است که امکان تحميل "فرهنگ مقبول خانواده سلطه" را از طریق پراکندن اندیشه به همراه تبلیغات مقدور می‌سازد. بحث در این زمینه را که نحوه استفاده از این ابزار، خود می‌تواند تأثیری کاملاً عکس هدف موردنظر داشته باشد. به اقدامات فرهنگی مستمر در جهت مقابله با این تهاجم موکول می‌نماییم و با آرزوی برداشتن گامهای مؤثر و استوار در این راستا از جانب مدافعان حقیقی فرهنگ اسلامی و ملی ایران به مطالب مطرح شده توسط «احسان یار شاطر» توجه می‌کنیم:

دانشنامه‌ای را بنیان گذاردم که آخرین اطلاعات درباره ایران را به صورتی منظم و مستند و درخور اعتماد با ذکر مراجع ارائه دهد به طوری که هیچ مطلب دانستنی درباره ایران و اقوام ایرانی زبان، از قدیمترین ایام تاکنون در آن فرو گذاشته نشود. خواه مراسم نیایش آتش میان زرتشتیان باشد یا مراسم کفن و دفن میان اهل تشیع، خواه امکنه مقدس کلیمیان باشد یا اصول اداری بهاییان یا مدارس ارامنه یا مشاغل آسوریان..."

استتار پنهان و موذیانه فرقه ابداعی روسیه و انگلیس [بهائیت] در میان ادیان رسمی و اقلیتهای دینی دیگر با هدف مقبولیت دینی دادن به آن در پاراگراف فوق به خوبی دست گردانندگان این دائره المعارف را رو می‌کند.

وی در مقاله پیوست که توسط «داریوش آشوری» خواهان چاپ و تبلیغ آن در مجله «ره آورد» میشود نیز با همین نیت می‌نویسد. [شماره ٢٢ – زمستان ١٣٦٧]

«ایران سرزمین دین‌ها و دین‌آوران نیز هست و تنی چند از نامورترین دین‌آوران جهان چون زرتشت و مانی و باب و بهاء از این سرزمین برخاسته‌اند که...»

تلاش وی در قلب و جعل ادیان موضوعی است مشهود و می‌دانیم که «یار شاطر» خود بهائی است و در جلد سوم کتاب «فراماسونری و ایران» تألیف «اسماعیل رائین» عضویت وی در لژ مهر محرز است.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]