نوشته گرافیتی روی دیوار خانه سید علی‌محمد باب: "این لانه جاسوسی نابود باید گردد"