[نمره ندارد؛ تاریخ: اواخر سال ۱۳۴۱]

 

بسم اللّه و له الحمد

محضر مقدّس آیات عظام و حجج اسلام، ستمتـّع اللّه بطول بقائهم

مدّتی است شرکتی در ایران به نام شرکت زمزم تأسیس و مشروباتی که از جملۀ آن مشروب پپسی‌کولای معروف بوده باشد، تهیّه و از نقاط مختلفۀ کشور ایران در دسترسی عموم گذارده‌اند و بر تمام متدیّنین ایرانی واضح و روشن است که شرکت مذکور و جمیع امتیارات آن مربوط به فرقۀ ضالّه بهائیّه است که آن را بزرگ‌ترین وسیلۀ تبلیغ و ترویج مذهب فاسد خود قرار داده و از هر شیشۀ پپسی که به فروش می‌رسد، مبلغ معیّنی به مصرف مذهب بهائیّت می‌رسد. مستدعی است حکم اللّه را در بارۀ خوردن و فروختن و خریدن مشروب نام‌برده و سایر مشروبات شرکت زمزم مرقوم فرمایید که مورد احتیاج است.

 

ـــ بسمه تعالی شأنه؛ تقویت به مذاهب باطله حرام است و البتّه مؤمنین، وفّقهم اللّه تعالی، از هر عملی که موجب تقویت مذاهب باطله است، باید خودداری نمایند و کمک به این قسم از شرکت‌ها ولو به خرید و فروش استعمال مشروبات مذکور باشد، ننمایند. واللّه الموفّق، ۳ محرّم الحرام ۱۳۸۲، الرّاقی عبداللّه الحسینی (التبریزی؟). مهر شده.

ـــ بسم اللّه الرّحمن الرّحیم؛ تقویت مذاهب باطله از اعظم محرّمات الهی است. بنابراین اعانت فرقۀ ضالّه بهائیّه به هر نحوی که باشد، جایز نیست. البتّه لازم است از فرض سؤال مؤمنین از معاملات با آن شرکت و استعمال منسوجاتشخودداری نمایند. ابوالقاسم الموسوی، محرّم الحرام ۱۳۸۲. مهر: ابوالقاسم موسوی.

ـــ هر جنس که معامله یا استعمال آن موجب تقویت مذاهب باطله و اعانت بر اثم و معصیت باشد، ممنوع و حرام است. بنابراین معاملۀ مزبور فوق، که مقداری از ثمن هر شیشه برای تبلیغ مذهب ضلال نوشته شده است، قطعاً حرام و باطل است. فی ۲۴ صفر الخیر ۱۳۸۲، الاحقر کاظم. مهر.

ـــ بسم اللّه تعالی شأنه؛ حکم همان است که مرقوم فرمودند. فی ۵ شهر محرّم الحرام ۱۳۸۲، مهر و امضا: محمود الحسینی.

ـــ بسم اللّه الرّحمن الرّحیم؛ جای شبهه و اشکال نیست که تقویت کفر و مذاهب باطله، خاصّه فرقۀ ضالّۀ بهائیّه از بزرگ‌ترین محرّمات الهیّه به شمار می‌رود و البتّه بر همۀ افراد متکلّفین، خاصّه پیروان و علاقمندان به مقام مقدّس حضرت ولیّ عصر، عجّل اللّه فرجه الشّریف، ..... لازم و واجب است از هر نحوی از انحاء تقویت این فرقه و سایر فرق باطله خودداری نمایند و در مقام نابود ساختن اساس این آرمان باطله با حفظ نظم و آرامش باشند. بنابراین خرید و فروش و استعمال این مشروبات و یا هر چه که موجب تقویت این فرقۀ ضالّه و سایر فرق باطله بشود، حرام است. واللّه ....و الموفّق الی الصّواب. حسن الطّباطبایی قمی.

 

استفتاء از محضر مقدّس حضرت آیت‌اللّه العظمی، آقای بروجردی، قدّس سرّه که بر حسب تقاضای عدّه[ای] از مؤمنین، حضرت آیت‌اللّه العظمی آقای گلپایگانی، مدّ ظلّه العالی ذیلاً آن را مرقوم فرموده اند:

۸ ذی‌الحجّه ۱۳۷۴

حضرت آیت‌اللّه العظمی آقای بروجردی، مدّ ظلّه العالی، رئیس المؤمنین بحقّ محمّد و آله، چه می‌فرمایید راجع به معاشرت و معامله با بهائیان از قبیل أکل و شرب با آنها و به مهمانی آنها رفتن و زن دادن به آنان و زن گرفتن از آنها و دخول در حمّامات آنان و راه دادن آنها به حمّامات مسلمین و خرید و فروش با آنها و کرایه و اجاره دادن املاک و وسایل نقلیّه به آنها و استخدام آنان و اجاره نمودن املاک و وسایل نقلیّه از آنها و معالجه نزد آنها و اصلاح سر و صورت آنان و کار کردن برای آنها مجّاناً و یا تحت هر یک از عناوین معاملات شرعیّه از قبیل جعاله و مزارعه و مساقات و شرکت و صلح و نحو این امور از انحاء معاشرت و معامله با آنها، مستدعی است نظر شریف را مرقوم دارید، ادام اللّه ظلکم.

ـــ بسمه تعالی؛ لازم است مسلمین نسبت به این فرقه معاشرت و مخالطه و معامله را ترک کنند. فقط از مسلمین تقاضا دارم آرامش و حفظ انتظام را از دست ندهند.

ـــ بسم اللّه الرّحمن الرّحیم؛ به نحوی که حضرت آیت‌اللّه العظمی آقای بروجردی، قدّس سرّه، مرقوم فرموده‌اند، لازم است مسلمین نسبت به این فرقۀ ضالّه معاشرت و مخالطه و معامله را ترک کنند و از عموم مسلمین تقاضا دارم آرامش و حفظ انتظام را رعایت نمایند. خداوند متعال همه را از شرور و فتن آخرالزّمان حفظ فرماید. محمّدرضا الموسوی الگلپایگانی.

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]