نورانیه یارشاطر

متولد ١٣٠١ در همدان

در تاریخ ٢١ بهمن ۱۳۵۹ در تهران به قتل رسید

 

نورانیه یارشاطر در یک خانوادۀ بهائی متولد شد. در سراسر زندگی به خاطر اعتقاد به آئین بهائی بسیار مورد آزار و تبعیض قرار می‌گرفت، اغلب با دشنام و توهین همسایگان متعصب مواجه بود و دو بار عمداً با اتومبیل به او زدند.

 در روز ٢١ بهمن ۱۳۵۹ که در منزل تنها بود به قتل رسید. جزئیات چگونگی قتلش معلوم نیست. جسدش را برادرش چند روز بعد پیدا کرد. گزارش پلیس نشان می‌دهد که کسی با زور وارد خانه شده و رگ دست و گلوی او را با چاقوی آشپزخانه بریده است. پیگیری‌های برادرش برای پیدا کردن قاتل و دادخواهی به جایی نرسید و مأموران حکومت اعتنائی به او نکردند.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)