نورالدین طائفی

متولد ١٣٠٣در سنگسر، سمنان

در تاریخ ٢٠ مهر ۱۳۶۴ در زندان گرگان، گلستان درگذشت

 

نورالدین طائفی در یک خانوادۀ بهائی متولد شد. شش سال مدرسه رفت و بعد، از سن نوجوانی مشغول به کار شد. در سال ۱۳۳۵ به آق‌قلا رفت و داروخانه‌ای در آنجا تأسیس کرد. همان‌جا ازدواج کرد و دارای هفت فرزند شد. عضو محفل روحانی محلی[۱] بود.

در نیمه شب ٩ آبان ماه ۱۳۶۲، ٩ پاسدار به خانه‌اش ریختند و بازداشتش کردند. سه عضو دیگر محفل روحانی محلی نیز همان شب بازداشت شدند. همگی را به مرکز شهربانی آق‌قلا بردند و صبح روز بعد به زندان گرگان منتقل کردند. نورالدین طائفی ناراحتی قلبی داشت، و محتاج داروهایش بود، وهم برنامه غذائی مخصوصی داشت، که از این هر دو محروم شد. پس از چند روز او را به زندان بویه منتقل کردند و تحت بازجوئی بسیار شدید قرارگرفت. او را با لباس کمی که به تن داشت، در فضای بیرون و در هوای یخبندان ساعت‌ها نگه می‌داشتند و بازجویی می‌کردند. چند ماه پس از آن، در ١١ اسفندماه ۱۳۶۲ به زندان علی‌آباد گرگان منتقل شد. پس از تقاضاهای مکرر، به او اجازۀ دادند دکتر زندان را ببیند. تشخیص دکتر این بود که اگر معالجه نشود، زنده نخواهد ماند. مسئولین این هشدار را نادیده گرفتند و همچنان اجازه ندادند از داروهایش استفاده کند. ١٧ ماه بعد، دوباره به زندان بویه برگردانده شد و در روز ٢٠ مهرماه ۱۳۶۴، بر اثر حملۀ قلبی درگذشت. جسد او را خانواده‌اش با آداب بهائی و با حضور جمعیت زیادی در گورستان بهائی گرگان به خاک سپرد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

[۱]  محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.