[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره -----

تاریخ -----

پیوست -----

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کار و امور اجتماعی

 اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس

 

بیست و هفتمین جلسه هیئت حل اختلاف شهرستان شیراز در ساعت ۵/۵ بعدازظهر روز سه‌شنبه ۳ شهریور ۶۰ بمنظور رسیدگی به شکایت آقایان یدالله شمس و خان بابا گلشن کارگران اداره کل ارشاد اسلامی تشکیل است.

۱- آقای یدالله شمس ۶۳ ساله متأهل دارای ۳ فرزند با سابقه کار ۱۰ سال و ۵ ماه و ۲۷ روز و دستمزد دریافتی ۹۴۰ ریال. ۲- آقای خان بابا گلشن ۶۷ ساله متأهل دارای ۳ فرزند با سابقه کار ۱۰ سال و ۶ ماه و ۲۶ روز و دستمزد دریافتی ۹۴۰ ریال.

موضوع اختلاف اخراج.

بموجب دعوتنامه شماره ۸۰۲۳- ۲۶ مرداد ۶۰ از طرفین دعوت گردید. کارگران در جلسه حاضر و اظهار داشتند بیاناتمان بقرار صورتجلسه شورای کارگاه میباشد. آقای عبدالکریم مهربان جهرمی نماینده کارفرما در جلسه حاضر و اظهار داشت بیاناتم بقرار صورتجلسه شورای کارگاه میباشد و کارگران بواسطه اینکه فساد عقیدتی دارند و بهائی می‌باشند اخراج گردیده‌اند صورتجلسه شورای کارگاه و بخشنامه شماره ۲۷۱۵- ۲۰ اردیبهشت ۶۰ معاونت نظارت بر روابط کار قرائت گردید. هیئت حل اختلاف با توجه به محتویات پرونده و نامه شماره ۲۷۱۵ -۲۰ اردیبهشت ۶۰ معاونت نظارت بر روابط کار مبادرت بصدور رأی بشرح زیر می‌نماید.

۱- آقای یدالله شمس علی آخوندی انار

الف: بابت دستمزد مرخصی استحقاقی استفاده نشده برابر ۲۲۵۶۰ ریال ب- بابت صدر و ذیل ماده ۳۳ قانون کار برابر ۱۹۷۳۴۰ ریال بنابر این جمع مطالبات آقای یدالله شمس علی آخوندی انار برابر ۲۱۹۹۰۰ ریال

۲- آقای خان بابا گلشن - الف _ بابت دستمزد مرخصی استحقاقی استفاده نشده برابر ۱۵۹۸۰ ریال ب- بابت صدر و ذیل ماده ۳۳ قانون کار برابر ۱۹۸۹۶۷ ریال بنابر این جمع مطالبات آقای خان بابا گلشن برابر ۲۱۴۹۴۷ ریال- که کارفرما (اداره کل ارشاد اسلامی فارس گ) مخیر است مبالغ فوق را در وجه نامبردگان بالا بپردازد و یا با پرداخت دستمزد ایام بلاتکلیفی نامبردگان را بکار بگمارد. ضمناً کارفرما ملزم است دستمزد نامبردگان را که از تاریخ ۱۱ آذر ۵۹ لغایت ۱۴ مرداد ۶۰ بطور علی‌الحساب پرداخت نموده مانند ماههای گذشته محاسبه و چنانچه مابه‌التفاوت داشته باشد به نامبردگان پرداخت نمائید رأی صادره قطعی و لازم الاجراست.

 

نمایندگان دولت

علی هوشمند

[ناخوانا]

 

نمایندگان کارفرمایان

اصغر کیوان فولادی

[ناخوانا]

 

نمایندگان کارگران

تیمور شبانی

قاسم جوکار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]