[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

 

تاریخ: ۱۰ آبان ١٣۸۶

شماره: ۴۴۸۳ /۱۲ /۱۹

پیوست -----

 

مدیر محترم امور دانشجویی

 

باسلام

احتراماً به استناد نامه شماره ۷۷۳۷۴ /۱ مورخ ۳۰ فروردین ١٣۸۶ سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر "کان لم یکن" نمودن قبولی آقای ارفع علویان دانشجوی رشته رادیولوژی ورودی ١٣۸۵، خواهشمند است دستور فرمائید اقدام مقتضی به عمل آید.

 

دکتر حمید حکیمی

از طرف مدیر امور آموزشی دانشگاه

[امضا]

۱۰ آبان ١٣۸۶

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]