[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

 

شماره -----

تاریخ ۱۹ آذر ۶۱

پیوست -----

 

بسمه تعالی

آقای پیام ورائی نامه شما رسید در جمهوری اسلامی ایران و همچنین در سراسر جهان دینی بنام بهائیت شناخته نشده است و ما به غیر از دین یهودی و نصاری و زرتشتیان اقلیت دیگری نداریم من خود بعضی از کتابهای این گروه سیاسی را خوانده‌ام و برای نمونه و از باب وظیفه که گمراهی را در جوانی کمک کرده باشد به شما میگویم یکی از عبارات حسینعلی بهاء این است لا اله الا انا المسجون الفرید یعنی نیست خدائی جز من زندانی تنها آخر این چه خدائی است که خود را از زندان نمی‌تواند نجات دهد در هر صورت شما در صورتی که مسلمان شوید از همه امتیازات مردم مسلمان ایران بر خوردارید و از آن بالاتر از آتش دوزخ نجات پیدا میکنید من امیدوارم کمی فکر کنید و بجوانی خود رحم نمائید و در این رابطه اگر کمکی از دست من برآید دریغ نمی‌ورزم.

نماینده برخوار ومیمه اصفهان

علی پناهنده

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]