نصرت‌الله وحدت

متولد ١٣١٢، سنگسر، سمنان

در ٢٧ خرداد ۱۳۶۳ در مشهد به دار آویخته شد

 

نصرت‌الله وحدت در یک خانوادۀ بهائی متولد شد. دبستان را در سنگسر تمام کرد و در ۱۴ سالگی برای ادامۀ تحصیل به تهران رفت. پس از دبیرستان، به دانشکدۀ نظام رفت و در سال ١٣٣٧ برای مأموریت به کردستان اعزام شد.  سالهای متمادی در شهرهای مختلف خدمت کرد و سرانجام به مشهد اعزام شد.  در سال ۱۳۵۸ در کرمانشاه مأموریت گرفت، اما چند ماه بعد، به خاطر اعتقادش به آئین بهائی از ارتش اخراج شد و به مشهد بازگشت.

در روز ١ مرداد ۱۳۶۲ همراه با همسرش بازداشت شدند. اما ۱۴ روز بعد با ۵ سال عفو مشروط آزاد شدند. در روز ٢٨ مرداد ۱۳۶۲ دوباره هر دو را بازداشت کردند و به زندان وکیل‌آباد بردند.  نصرت‌الله وحدت به شدت تحت شکنجه قرار گرفت و چند ماه بعد در روز ٢٧ خرداد ۱۳۶۳ به دار آویخته شد. جسدش را با آداب بهائی به خاک سپردند. در زمان اعدام او همسرش هنوز در زندان بود.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)