[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] خبر جنوب- یومیه صبح

[تاریخ:] چهارشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۶۱

سال چهارم- شماره ۷۴۸

تکشماره ۱۵ ریال

 

یک عضو مؤثر بهائیت در شیرازاعدام شد

بحکم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز و تائید دادگاه عالی قضائی هدایت اله سیاوشی فرزند فرود به اعدام و مصادره کلیه اموالش محکوم شد که حکم صادره عصر روز یکشنبه در شیراز بمورد اجرا درآمد.

روابط عمومی دادسرای انقلاب اسلامی شیراز جرائم نامبرده را عضویت در مرکزیت بهائیت و فعالیت برای ترویج مرام خود و ضدیت با اسلام و مقامات جمهوری اسلامی که در حد توان خود از هیچ کوششی دریغ ننموده است اعلام کرد.

وی مدت زیادی عضو لجنه بهائیت بوده و در کنگره‌های جهانی بهائیت شرکت نموده و مدت ده سال در باختران فعالیت تبلیغی داشته است و در این اواخر هم منزلش را در اختیار بهائیت برای بایگانی اسناد و مدارک و تکثیر اطلاعیه‌ها قرار داده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]