[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

گفتنی‌ها...

 

[آرم]

هما

نکته اینجا است که گروهی نه چندان معدود با تمسک به یک فرقه‌ی بظاهر مذهبی که نیک میدانیم ساخته و پرداخته‌ی قدرت‌های استعماری بیش نبوده، خود را به مرکز قدرت در "هما" که بزرگ محفل گردان‌های این فرقه بود، نزدیک می‌ساختند و چه‌بسا که بعضی از آن‌ها هنوز هم در مراکز نسبی قدرت " هما " باقی باشند و هنوز هم دنبال فرصتی باشند تا قدرت را انحصاراً در میان اقمار خود تقسیم کنند!

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]