[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

یادداشت

تاریخ-----

شماره -----

تلفن -----

 

نصب شیشه‌های منزل بدیع الله مقدم از نظر شورای انقلاب اسلامی بلامانع است

[امضا]

[مهر رسمی]

کمیته هماهنگی شیراز و حومه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]