[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آشفته

[تاریخ:] ۱۵ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۵

 

... روزنامه «آژنگ» هم در مورد مبارزه با بهائیگری و اقداماتی که آنها درین مدت بعمل آورده‌اند گزارش جامعی انتشار داده که ما قسمتی از آن را از نظر خوانندگان میگذرانیم:

«با خاتمه ماه رمضان و پایان سخنرانیهای آقای فلسفی تصور میشد موضوع بالاخره بنحوی بانجام رسد.

ولی آنهائیکه مسئله را عمیقاً مورد بررسی قرار میدادند در اینموضوع شک داشتند و بعید میدانستند که قضیه باین سادگی‌ها تمام شود.

جریانات بعدی نشان داد که حق با دسته اخیرست.

از یکطرف علما و روحانیون بنام کشور این اندازه مبارزه را به هیچ وجه کافی نمیدانستند و تقاضای مبارزه همه جانبه و شدیدی را با بهائیها داشتند و از جمله درخواست آنها ویران کردن تمام محافل و مراکز تبلیغ بهائیان و مصادره اموال متمولین بهائی بیرون کردن همگی آن‌ها از ادارات دولتی و ملی و حتی تبعید تمامی آنها از ایران بود.

این تقاضاها در عرض این چند ماه بطرق گوناگون از جلسات هفتگی روحانیون در قم و تهران گرفته تا ملاقات با شاهنشاه و نخست وزیر و بالاخره نطق وعاظ در منابر تهران و شهرستان‌ها و حتی نطق صفائی نماینده معمم، در مجلس شورا و سئوال از دولت و بهر صورت انجام آن‌ها خواسته شد.

از طرف دیگر بهائیان با استفاده از مراکز متعددی که در کشورهای مختلف جهان دارند دست بیکرشته تبلیغات دامنه‌دار در کشورهای امریکا و اروپا و آسیا و حتی افریقا زدند و دولت ایران را متهم به نقض اعلامیه حقوق بشر و اذیت و آزار اقلیت بهائی ایران نمودند.

تبلیغات بهائیان روی چند موضوع تکیه داشت و ازین نکات استفاده می‌کردند.

بستن تمام مراکز تبلیغی آنها در ایران و ضبط آن‌ها از طرف دولت – خراب کردن گنبد حظیرةالقدس و مخصوصاً عکسی از سرلشگر باتمانقلیچ رئیس ستاد وقت که در حال زدن کلنگ بگنبد حظیرةالقدس بود و در مجلات خارجی چاپ شد خراب کردن خانه باب و بردن اثاثیه آن در شیراز از طرف عده‌ای از مردم – کشتن ۶ مرد و یک زن بهائی در یکی از دهات یزد.

سنگباران کردن محافل بهائی در رشت و چند شهرستان دیگر.

جلوگیری از فروش اجناس به بهائیان و طرد آن‌ها در بعضی نقاط، تبلیغات بهائیان ابتدا بصورت تلگراف‌های بیشمار بشاهنشاه و مجلسین و دولت بود و بطوریکه کسب اطلاع شده این تلگراف‌ها از اغلب ممالک بایران مخابره شده و در آنها بعملیات دولت ایران اعتراض شده است.

سپس بنطق در مجامع مختلف کشورهای خارجی و مصاحبه با روزنامه‌نگاران درآمد.

در این زمینه فعالیت مطبوعاتی بهائیان در امریکا و اروپا و بعضی کشورهای افریقائی که اخیراً بهائیان در آنجاها نفوذ پیدا کرده‌اند و مخصوصاً در هندوستان وسعت و شدت بیشتری داشت.

در دو سال پیش که چهار کنفرانس بین‌المللی بهائیان در خارج از ایران تشکیل شد.

یکی از آنها هم در دهلی پایتخت هندوستان منعقد گشت که بعدها خبر تشکیل و تصمیمات آن در یکی از جراید هفتگی تهران چاپ شد.

در این کنفرانس بهائیان هندوستان و دیگر کشورها که در دهلی اجتماع نموده بودند از نهرو رئیس جمهور هند و رجال دیگر هندی دعوت کردند و تبلیغات وسیعی براه انداختند (سه نقطه دیگر که کنفرانس تشکیل شد: ویلمت در امریکا استکهلم در سوئد و کامپالا در افریقا بود نهرو در اجتماع بهائیان حتی نطقی ایراد کرد و آنها را در تبلیغات خود کاملا آزاد گذاشت.

بهمین مناسبت در جریان اخیر بهائیان به از جمله کسانیکه متوسل شدند تا با دولت ایران وارد مذاکره شود یکی هم نهرو بود.

نهرو هم ضمن نامه مفصلی که چندی پیش بشاهنشاه نوشت باین نکات اشاره کرد و توصیه‌های دوستانه‌ای باعلیحضرت کرد.

تبلیغات دیگر بهائیان سئوال از سفارتخانه‌های ایران در ممالک خارجی و مطرح کردن این سئوالها در روزنامه بود همچنین از مسافرت اخیر انتظام وزیر امور خارجه ایران در کشورهای امریکا و اروپا حداکثر استفاده را برده و او را هم مورد پرسش و سئوال در این زمینه قرار داده‌اند

از بعد از ماه رمضان که اقداماتی علیه بهائیان در ایران شد و دولت توانست به موقع از توسعه بی‌نظمی جلوگیری نماید همه پیش‌بینی میکردند که در ایام محرم مسلماً تشنجاتی بوجود خواهد آمد و روی همین توهم دولت دستور داد بشدت انتظامات حفظ شود و علاوه برین دستور، تیمسار سرتیپ بختیار با مرجع شیعیان در قم ملاقات و بوعاظ اشاره شد که بنا بمصالحی از تجدید مطلب ماه رمضان خودداری شود و بدین لحاظ در هیچیک از منابر ذکری ازین امر نشد،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]