[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[اطلاعات در مورد روزنامه از پخش مطالب جراید در بالای صفحه]

[روزنامه] [دلو؟]

شماره خصوصی: ۲۹۶

موضوع: تظاهر

صفحه ۴- ستون ۱

شماره ۱۰۴۴

مورخ ۱۳ شهریور ۲۵

امضاء [امضا]

 

تظاهر بر علیه بهائیها و کسروی‌ها

طبق گزارش واصله در شب ۳ جاری عدۀ از اهالی در خرم‌آباد تجمع و تظاهراتی برعلیه بهائی‌ها و طرفداران کسروی نموده فوراً به‌وسیله مأمورین انتظامی و شهربانی برای تفرقه آنان اقدام و در نتیجه تدابیر لازمه آرامش و انتظامات برقرار گردید.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]