[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه] [دلو؟]

[تاریخ:] ۱۳ شهریور ١٣۲۵

[شماره:] ۱۰۴۴

شماره خصوصی: ۲۹۶

ستون: ۱

صفحه: ۴

موضوع: تظاهر

 

تظاهر بر علیه بهائیها و کسروی‌ها

طبق گزارش واصله در شب ۳ جاری عدۀ از اهالی در خرم‌آباد تجمع و تظاهراتی برعلیه بهائی‌ها و طرفداران کسروی نموده فوراً به‌وسیله مأمورین انتظامی و شهربانی برای تفرقه آنان اقدام و در نتیجه تدابیر لازمه آرامش و انتظامات برقرار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]