[ترجمه‌ای از متن انگلیسی]

 

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی درج شده است]

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[روزنامه:] تهران تایمز

[تاریخ:] سه شنبه ۱۷ دسامبر ۱۹۸۵ – ۴ ربیع الاخر ۱۴۰۶ – ۲۶ آذرماه ۱۳۶۴

[شماره:] ۲۱۲ – جلد ۷

 

جنبش سیاسی رأی گیری ضد ایرانی در سازمان ملل

واشنگتن (ایرنا) - سعید رجائی خراسانی نماینده دائمی ایران در سازمان ملل، روز یکشنبه گفت رأی مجمع عمومی سازمان ملل بر علیه ایران صرفاً یک حرکت سیاسی از جانب بعضی کشورها بوده است.

رجائی خراسانی در مورد بیانیه سازمان ملل که ایران را به نادیده گرفتن حقوق بشر متّهم می‌سازد چنین گفت...

او سپس به این نتیجه رسید که این بیانیه بر اساس شایعات نادرستی که از جانب گروههای مخالف از قبیل منافقین (مجاهدین خلق) و بهائیان پراکنده میشود، قرار دارد.