[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور خارجه

 

خیلی محرمانه – فوری – مستقیم

 

اداره: دفتر معاونت فرهنگی و کنسولی

شماره: ۴۴۶۲ /١٠–۵۳۳ /١٧

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۶۰

 

 

بسمه تعالی

 

بخشنامه به کلیه نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج

 

از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کلیه مسئولین نمایندگی‌ها موظف‌اند اسامی تمامی بهائیان مقیم حوزه آن نمایندگی و ضد انقلابیون بخصوص به‌اصطلاح دانشجویان را با دقت تهیه و ارسال نمایند. همچنین از تمدید گذرنامه این افراد خودداری فرموده و فقط برگه عبور داده شود.

 

معاون امور فرهنگی و کنسولی

جواد منصوری

[امضا]

٢١ مرداد ١٣۶٠

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]