[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

نخست وزیر

 

[تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۲۳]

[بدون شماره]

 

عرض می‌شود

نامهٴ مورّخ ۲۸ شهریور ١٣٢٣ جناب‌عالی واصل و جواباً زحمت‌افزا می‌شود: اگر یکی از افراد کشور اعمّ از این‌که شخص عادّی باشد یا نمایندهٴ مجلس شورای ملّی، مثلاً بخواهد در مقابل قتل فجیع یکی از اقوام خود که به گناه بی‌اساس بهائی بودن به دست رجّاله و عوامّ به قتل رسیده، قانوناً اعتراض کند و از طرق مقامات صلاحیّت‌دار تقاضای رسیدگی و احقاق حقّ نماید، نبایستی این عمل او حمل به طرف‌داری از بهائیت تلقّی شود، خاصّه این که اساساً آزار و اذیّت نفوس زکیّه در هیچ مذهبی و نزد هیچ جماعتی و ملّتی جایز نبوده و وحشی‌گری‌های قرون قدیم را در نظر مجسّم می‌نماید و در هر صورت در این مورد و موارد نظیر آن بهتر و به مصلحت نزدیک‌تر است آقایان روحانیّون طرف‌دار حقّ و عدالت باشند و حیثیّت و شؤون کشور و ملّیّت ایرانی را محترم دانسته و مردم عوامّ را با نصایح و اندرزهای مفید از مبادرت جستن به این قبیل وحشی‌گری‌ها جدّاً مخالفت نمایند تا آبروی ایرانیان در نزد خارجی‌ها که مواظب جزئیّات رفتار ما هستند، محفوظ بماند.

 

[دستنوشته ۱:] فعلاً مسکوت بماند. ۱۴ مهر [۱۳۲۳]

[دستنوشته ۲:] فرمودند بایگانی است. ۱۵ مهر ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]