[ آرم شیر و خورشید ]

نخست وزیر؛ [ بدون شماره، به تاریخ ۱۲/۵/۲۳ ]

 

ریاست دفتر نخست وزیری

چون موضوع بخش‌نامهٴ شمارۀ ۷۴۴ مورّخهٴ ۱۳/۴/۲۳ موجب سوء استفاده بعضی محافل و مجامع و عناصر شده است، بخش‌نامه را ملغی و دستورات صریح و جامع برای انتظام امور کشور صادر نمایند.

[ امضاء: محمّد ساعد ]، ۱۲/۵/۲۳

 

[حاشیه:] به کلیّهٴ استانداران و فرماندارن، حسب‌الامر اقدام و بخش‌نامهٴ تلگرافی ۸۷۵۶ صادر و رونوشت هم برای تمام وزارت‌خانه‌ها فرستاده شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]