[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۵ تیر ۱۳۲۶، جناب مستطاب آقای سیّد صدرالدّین صدری[۱]، مرقومهٴ شریفه واصل و از مژدهٴ سلامت وجود عالی مسرور شدم. در موضوعی که مرقوم داشته بودید، دستور رسیدگی و تحقیق صادر نمودم. این اشخاص نسبت به دین مبین اسلام و افراد مسلمان کوچک‌ترین اقدام سوء نمی‌توانند بنمایند و اجازهٴ هیچ نوع فعّالیّتی به آنها داده نخواهد شد. نخست وزیر.

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

٢- در نسخهٴ تایپی این متن که قرار بوده برای سیّد مزبور ارسال شود، عنوان نامه چنین تغییر یافته است: «جناب مستطاب حجّت‌الاسلام و المسلمین آقای سیّد صدرالدّین دامت برکاته، به عرض می‌رساند.»