[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] مرکز بررسی اسناد تاریخی

[تاریخ:] ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

 

ناراحتی و نگرانی بهائیان از بازنشسته شدن سپهبد علی‌محمد خادمی رئیس شرکت هواپیمائی ملی ایران

از: ۴ ﻫ

تاریخ: ۲۴ فروردین ۱۳۴۸

به: ۳۲۱

شماره: ۹۷۴ / ۵

موضوع: بازنشسته شدن تیمسار سپهبد علیمحمد خادمی

مهم‌ترین مسئله‌ای که اخیراً باعث ناراحتی تمام احبای الهی مملکت به خصوص بهائیانی که از کارمندان هواپیمائی ملی و یا از احباء نیروهای مسلح شاهنشاهی می‌باشند، گردیده؛ بازنشسته شدن تیمسار سپهبد علیمحمد خادمی آجودان مخصوص اعلیحضرت همایونی و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت هواپیمائی ملی ایران بوده.

نظریه منبع ـ بهائیان ایران بازنشسته شدن تیمسار سپهبد علیمحمد خادمی را یک امر ناراحت کننده تلقی می‌نماید زیرا بیم آن را دارند که این موضوع در آینده در مورد دیگران هم عملی گردد.

نظریه رهبر عملیات ۴ ﻫ ـ نظریه منبع مورد تأیید می‌باشد ضمناً بازنشسته شدن تیمسار سپهبد علیمحمد خادمی اثرات بسیار نامطلوبی در روحیۀ بهائیان ایران گذاشته است. اشنویه

یک نسخه به بخش ۳۰۲ و ۳۲۷ ارسال شد ۲۸ فروردین ۱۳۴۸

آقای مقدم‌فر

با توجه به سوابق امر بررسی ضمناً به بخش‌های ۳۰۲ و ۳۲۷ منعکس شود.

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]