[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

نخست وزیر؛ [ شمارۀ: ۴۳۶ ]؛ تاریخ: ۱۲شهریور ۱۳۲۳؛ از تبریز؛ کشف تلگراف رمز جناب آقای دادور

 

نخست وزیری

مفتاح ۱. شیخ رضا نام در اردبیل در منبر نسبت به بهائی‌ها بد گفته، او را به تبریز آوردند، خیلی به او نصیحت، ولی دیدم مؤثّر نیست. گفتم عجالةً تا آخر رمضان تبریز بماند که موجب فساد در اردبیل فراهم نشود. ۴۳۶.

دادور، ۱۲شهریور ۱۳۲۳

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]