[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

امور اداری پخش

شماره ثبت ۲۴۲۸

تاریخ وصول ۱۵ شهریور ۵۹

 

 

تاریخ ۶ شهریور ۵۹

شماره پ ن ت/ [۵۶]

۴۵۵

 

بسمه تعالی

امور اداری پخش – شرکت ملی نفت

موضوع: آقای عنایت اله سفیدوش شماره کارمندی ۴۳۴۴۳

 

بر اساس رأی کمیسیون پاکسازی وزارت نفت آقای عنایت اله سفیدوش بدون پاداش پایان خدمت با نصف مستمری بازنشسته می‌شود و تا اطلاع ثانوی از پرداخت پس‌انداز وی خودداری شود.

کمیسیون پاکسازی وزارت نفت

[امضا]

 

[یادداشت دست‌نویسی در پائین صفحه]

اصل. معاونت سرپرست پخش خطوط لوله و مخابرات – جهت استحضار و [اعاده] لطفاً

فتوکپی – آقای هداوند – کارگزینی کارمندان جهت اطلاع و اقدام لازم [الاجرا] ملاحظه شد [ناخوانا]

[امضا]

۲۶ شهریور

 

آقای جعفری

لطفاً رسیدگی فرمائید نامه آقای سفیدوش صادر گردیده است.

[امضا]

۲۶ شهریور ۵۹

 

[یادداشت دست‌نویسی در بالای صفحه]

 

[ناخوانا]

[ناخوانا] مراتب را به اداره کل مالی اعلام می‌داریم [ناخوانا] درصورتی‌که نامه نوشته‌شده باشد اقدام لازم معمول فرمائید

[امضا]

۲۵/۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]