ناصر وفائی

متولد ٩ آبان ١٣١٠ در همدان

در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۶۰ در همدان تیرباران شد

 

ناصر وفائی بعد از اتمام دورۀ دبستان به تهران رفت و تحصیلات خود را ادامه داد و مدرک پزشکی خود را از دانشگاه تهران در یافت کرد. در این حین به استخدام وزارت آموزش و پرورش در آمد و برای مدت یک سال به بیجار رفت و سپس به همدان منتقل شد. در آنجا مطب خود را تأسیس کرد و اوقاتی را هم وقف تدریس در دانشکدۀ بهداشت همدان نمود. ایشان در ده سال آخر در سمت رئیس بهداری آموزشگاهها و فرهنگیان استان همدان خدمت کرد. از سال ۱۳۴۸ عضو محفل روحانی محلی[۱] همدان شد

دکتر وفائی در روز ١٨ مرداد ۱۳۵۹ بازداشت شد و در سحرگاه ۲۴ خرداد ماه ۱۳۶۰ پس از ماه‌ها حبس، به همراه شش تن از اعضای محفل روحانی همدان، محمد (سهراب) حبیبی، محمدباقر (سهیل) حبیبی، حسین خاندل، طرازالله خزین، فیروز نعیمی و حسین مطلق تیرباران شد. آثار شکنجه بر روی بدن تمامی آنان به‌ وضوح آشکار بود. جسد آن‌ها با حضور اعضای خانواده و با مراسم بهائی در گورستان بهائیان همدان به خاک سپرده شد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

[۱] محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.