[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۶ اردیبهشت ١٣۵۸

 

به محضر مبارک آیت اله العظمی مهدوی کنی رئیس کمیته مرکزی انقلاب ایران

 

رونوشت جناب آقای وزیر محترم کشور

رونوشت ریاست محترم شهربانی کل کشور

 

احتراماً معروض می‌دارد، دستور کمیته مرکزی به کمیته یاسوج تسلیم هنوز اقدامی نشده آوارگان به اصفهان پناهنده شده لکن افراد مسلح کمیته انقلاب اصفهان به محل سکونت موقّت هجوم برده زنان و اطفال صغیر را با خشونت و توهین بیرون رانده از شهر خارج ساختند اکنون حدود سیصد خانواده بهائی در بیابان اطراف اصفهان سرگردان و ویلان به کجا روی می‌آوریم خلاف منویات رهبر معظم و دولت انقلاب اسلامی ما را میرانند و توهین می‌کنند استدعا داریم بحال این بینوایان رسیدگی و دستورات مؤکد برای تأمین امنیت و اعاده آوارگان به خانه و زندگی و محل کشاورزی و دامداری صادر فرمائید متشکریم.

[امضا]

نجفعلی بهامین - محمد حاج بهامین - علیجان دست پیش - محمد صالح دست پیش - نصرالله دانش - محمدقلی راستخانه – عزت‌الله بهین آیین - روح‌الله بهین آئین- صدرالله راستی- اویس دست پیش - جانعلی راسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]