[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ سیاسی؛ شمارۀ: ۸۳۹۹/۶۶۹۳/ م؛ تاریخ: ۹  شهریور ۱۳۲۶؛ محرمانه

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر

رونوشت گزارش شمارۀ ۱۱۰۹۷ – ۱  شهریور ۲۶ ژاندارمری کلّ کشور راجع به غارت منزل دکتر صمیمی، رییس بهداری بهار و چند نفر دیگر تلواً برای استحضار عالی تقدیم می‌شود. از فرمانداری همدان رمزاً توضیح خواسته شد، علّت این‌که از طرف مأمورین وابسته پیش‌بینی و مراقبت لازم به عمل نیامده، چه بوده و جریان قضیّه را مشروحاً اطّلاع دهند.

وزیر کشور، [ امضاء: از طرف، فریدونی ]

 

[حاشیهٴ ۱:] ۴/۱۷۴۶ – ۱۱  شهریور ۲۶

[حاشیهٴ ۲:] فوری سابقه، ۱۲/۶

[حاشیهٴ ۳:] راجع به تبلیغات بهائیان در شهرستان‌ها گزارش‌هایی رسیده است و به منظور جلوگیری از تبلیغاتی که موجب تهییج و تحریک اهالی به بعضی عکس‌العمل‌ها است، از دفتر نخست وزیری اقدام به عمل آمده و به فرمانداران دستور مقتضی صادر گردیده است. از ابتدا پیش‌بینی می‌شد که این‌گونه تبلیغات در نزد مسلمانان کاملاً سوء اثر خواهد کرد و موجب اقداماتی علیه مبلّغین و مؤمنین به مذهب بهاء خواهد بود. روی این اصل به فرمانداران و استانداران دستور داده شد مبلّغین را متذکّر شوند از تبلیغ خودداری نمایند. حال هم باید به فرمانداران به همان قسم یادآوری نمایید.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]