[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ ارم شیر و خورشید ]

وزارت پست و تلگراف و تلفن، تلگراف؛ از قم به [طهران]؛ شمارۀ: ۲۳۱؛ تاریخ اصل: ۱۷/ ۱۲، تاریخ وصول: ۱۸ اسفند [۱۳۲۶]

 

ساحت مقدّس مجلس شورای ملّی، رونوشت جناب آقای نخست وزیر، رونوشت وزارت دربار شاهنشاهی، رونوشت وزارت کشور، رونوشت جناب آقای شهاب خسروانی، رونوشت روزنامهٴ آیین اسلام، رونوشت دنیای اسلام، رونوشت پرچم اسلام

محفل بهائیان مرکز برای اضمحلال مسلمین جاسب قم، به هنگ ژاندارمری شکایت و هنگ مزبور برای محفل در این کشور اسلامی شخصیّت حقوقی و رسمیّت مذهبی قائل، به ژاندارمری قم دستور اخذ و قید و فشار مسلمین صادر. در نتیجه استوار رحمانی به جاسب اعزام، با نبودن شاکی و عدم انجام کوچک‌ترین عملیّات خلاف مقرّرات، مردم را تحت فشار گذارده، کلیّهٴ اهالی قراء از جاسب متواری، در قم مجتمع و در تلگراف‌خانه متحصّن. به مقامات مقدّس روحانی و ادارات دولتی ملتجی و تا از مقامات عالیه مرکزی دفع شرّ مفسده‌جویان بهائی نشود و مسببّین فتنه که احمد محبوبی و حبیب‌الله مهاجر و [علی] محمّد رفرف[۱] می‌باشند، تبعید نشوند و معلّمین بهائی دبستان جاسب تعویض نگردد، این جانبان مراجعت نخواهیم نمود. ضمناً استدعای انتزاع جاسب را از محلّات مانند سابق و تابعیّت آن را نسبت به قم داریم. بدانید بدبختی‌های مسلمین جاسب در پرتو همین امر مرتفع خواهد شد.

نمایندهٴ مسلمین جاسب، سیّد حسن

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ادارۀ تلگرافی طهران ].

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۲۳۶۴۷، تاریخ: ۲۲ اسفند ۲۶ ].

[حاشیهٴ ۳:] فوری است، با ورقه از وزارت کشور پرسش شود. ۸ فروردین ۱۳۲۷.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: رفوف.