[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بهرامی بهایی

بهائیت فرقه ضاله و بر ما واجب است شهرمان را از وجود منهوس آنها پاک کنیم. این اخطار را به دوستانت هم اعلام کن. آنها هم منتظر اقدامات ما باشند.

 

این اخطار اول بود...

از آنجا که رعایت حقوق و حرمت خانواده ات بر ما واجب بود فعلا اقدام کوچک و اولیه را انجام دادیم. اگر خانواده ات برایت مهم هستند تا دو هفته فرصت داری از این شهر بروی والا عاشقان امام حسین علیه السلام بر خود واجب میدانند برای اجرای هدف بزرگ امام حسین علیه السلام اقدام دوم خود را که تخریب کامل خانه می باشد، شروع نمایند.

جوانان، عاشقان راه امام حسین علیه السلام آباده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]