[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بتاریخ ۱۵ اردیبهشت ۵۴

 

جناب آقای شهردار محترم شیراز

محترماً عطف بنامه شمار ه ۷۶۲ – مورخ ۸ اردیبهشت ۵۴

اینجانب طبق مفاد نامه فوق‌الذکر در ساعت مقرر (۴ بعدازظهر روز ۱۱ اردیبهشت ۵۴) در محل مورد اعتراض مورخ ۱۲ فروردین ۵۴ حضور یافته متأسفانه کمیسیون رسیدگَی در محل حاضر نشدند مراتب جهت استحضار و تجدید وقت رسیدگی گزارش میگردد.

با تقدیم احترام. سید محمد افنان

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

۳۱۴۸

۱۵ اردیبهشت ۵۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]