[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۲۲ اسفند ۶۰

فرماندهی محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

محترماً بعرض میرساند ما چند خانوار اقلیت مذهبی اهل حصار تربت حیدریه هستیم که در هشت ماه قبل مورد هجوم عده‌ای از اهالی محل و غیر محل قرار گرفته عده‌ای از ما را بدون اینکه هیچگونه خطائی کرده باشند به تربیت حیدریه و بخش پایگ برده و پس از تهدید و ارعاب و کتک زدند (زدن) آنان را وادار نمایند که از عقیده دینی خود دست بردارند و ما چند نفر هم که وضع را چنین دیدیم شبانه از محل گریخته آواره کوه و بیابان شدیم و از آن تاریخ تا بحال بوضع ما رسیدگی نشده و از نان زحمتکش خوردنمان بازمانده‌ایم و از خانه و کاشانه و زراعت و عیال و اولاد خود بی‌خبریم با عرض اینکه ما مردمی زارع و زحمتکش هستیم و بهیچ حزب و گروه سیاسی وابستگی نداریم و مطیع صرف دولت و رعیت امام خمینی هستیم از آن مقام محترم استدعا داریم بهر نحویکه صلاح بدانند وسایلی فراهم نمایند که ما بمحل خودمان برگردیم و کسی متعرض ما و خانواده ما نشود و دعاگوی امام و دولت اسلامی باشیم.

با تقدیم احترامات

امضاء کنندگان زیر:

۱- مسیح‌الله پاکزاد

۲- عباسعلی صمدی

۳- عزیز الله محبّی

۴-حشمت‌الله قائنی

۵-یدالله روشنی

۶-تاج‌محّمد امری

 

دفتر: جهت ملاحظه و دستور مقتضی بدادسرای محترم انقلاب اسلامی تربت حیدریه ارسال شود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشهد

۱۲ اسفند ۶۰

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]