[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شرکت سهامی اُمناء

(خاص)

طهران – [آدرس]

عنوان تلگرافی: (امناکو)

تاریخ: ٢۶ شهریور ١٣۵٨

شماره: -----

پیوست: -----

 

حضور حضرت آیت الله مهدوی کنی و ریاست محترم کمیته مرکزی انقلاب اسلامی محترماً باستحضار آنجناب میرساند در روزهای ١٧ – ١٨ و ١٩ شهریور ماه جاری در شیراز خانه حضرت باب واقع در کوچه شمشیر‌گرها با تمهید مقدمات قبلی بوسیله جمعی از افراد اغتشاش طلب و مفسده‌جو هجوم برده و آنجا را مورد تخریب قرار داده‌اند و قلوب جامعه بهائیان ایران و سایر نقاط را که در بیش از ٩۶٠٠٠ نقطه جهان ساکنند جریحه دار نموده اند.

آنجناب استحضار دارند که املاک متعلق باین شرکت بموجب رأی دادگاه انقلاب طهران مورخ ١٨ خرداد ١٣۵٨ تحت توقیف و حفاظت قرار گرفته و بنیاد مستضعفان که مأموریت این وظیفه را داشته‌اند در شیراز به آقای مهندس طوی‌زاده مأموریت حفاظت و حراست داده‌اند و آقای مهندس طوی‌زاده با مراجعه بمحل و ملاحظه خانه مذکور و خانه‌های اطراف آن که در اختیار کمیته محلی بوده حتی مطالبه البسه حضرت باب را نموده‌اند وی متأسفانه با این سمتی که داشته‌اند نه تنها مأموریت حفاظت را انجام نداده‌اند بلکه در مراجعه نمایندگان شرکت به بنیاد مستضعفان مانع از مداخله بنیاد مذکور در این امر شده‌اند و در نتیجه خانه‌ای که مورد تقدیس بهائیان جهان است مورد تخریب قرار گرفته و ویران شده است و برای ساکنین خانه‌های اطراف هم که حدود دویست نفر از ملهوفین بهائیان شیراز است مشکلاتی فراهم شده است چون پرونده تخریب خانه مذکور از دادستانی شهرستان شیراز  بدادستانی انقلاب شیراز صادر شده استدعا دارد مقرر فرمائید بدواً قراری در باره پرونده مزبور صادر گردد که نمایندگان شرکت بدواً مبادرت بتعمیر و حفاظت بنا نمایند و سپس نسبت بتعقیب مرتکبین و تکمیل پرونده اقدام لازم بعمل آید.

با تقدیم احترامات

مدیر عامل

[امضاء]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]