[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شرکت سهامی امنأء

(خاص)

طهران – امیرآباد جنوبی خیابان نصرت شماره ۱۷۵

تلفن ۹۳۲۰۴۱

۹۳۲۰۴۲

عنوان تلگرافی: (امناکو)

تاریخ ۱۷ اسفند ۵۴

شماره ۵۰۶۳

پیوست دارای ۱۲ برگ

جناب آقای دکتر نصر اصفهانی استاندار محترم فارس

محترماً باستحضار میرساند در اسفند ماه ۱۳۵۳ از طرف شهرداری شیراز اخطاری بعنوان مالکین املاک اطراف شاهچراغ صادر و آنانرا برای فروش ملک خود بشهرداری دعوت نمودند.

منجمله برای خانه ملکی این شرکت که از خانه‌های مجلل و قدیمی عهد زندیه بوده و آلبوم عکسهای آن خدمت جناب آقای استاندار سابق تقدیم شده بنام شخصی که قبلاً مالک بوده صادر کردند.

با مراجعه بشهرداری و ملاحظه نقشه‌ها و همچنین مراجعه بدفتر جناب آقای مهندس دیبا (مهندس مشاور طرح شاهچراغ) و همچنین مهندسین مشاور طرح جامع شهر شیراز معلوم شد که در مورد ملک این شرکت اخطار صادره مبنی بر اشتباه بوده و در طرح مهندس مشاور که نسخهای از آن تقدیم میشود خانه‌ ملکی اینشرکت و چندین خانه دیگر منظور نیست.

بعضی از مالکین در مقام شکایت برآمده و در نتیجه رسیدگی مهندس مشاور طرح شاهچراغ مراتب مجدداً تأئید و بموجب مدارک ضمیمه از طرف مهندس مشاور [ناخوانا] طی وارده ۲۹۶۱ – ۱۳ اردیبهشت ۵۴ صریحاً بشهرداری نوشته شد که:

برای پیش گیری از تخریب‌های بیمورد در خارج از محدوده مورد نظر مهندسین مشاور داض دستور خواهید فرمود تا بررسی نقشه‌های مربوطه فعلاً از خرید و خرابی منازل اطراف جلوگیری به عمل آید.

همچنین از طرف مهندس مشاور داض (جناب آقای مهندس دیبا) شرحی باداره کل اوقاف بتاریخ ۱۰ اردیبهشت ۵۴ تحت شماره ۹ /۲۴ ۵ نوشته شد که:

چون طرح مزبور با توجه به هماهنگی با محیط موجود و حفظ بافت قدیمی تهیه گردیده تقاضا دارد ضمن ارسال نسخه نقشه تهیه شده برای خرید اراضی اطراف میدان شاهچراغ دستور فرمایند به تولیت و همچنین بشهرداری شیراز اطلاع داده شود بدون نظر این مهندس مشاور در بافت اطراف مجموعه (در شعاع معلوم شده توسط طرح جامع شاهچراغ) هیچگونه تغییر و تخریب و نوسازی انجام نگردد.)

از طرف اداره کل اوقاف هم در اینمورد طی شماره ۲۵۲ /(۱۲۶) ۳۲۹ – ۲۱ /۴ مورخ ۵ خرداد ۵۴ مراتب بآستان قدس احمدی و اداره کل اوقاف فارس ابلاغ شده است.

در تاریخ اول دیماه جاری اطلاع حاصل شد که مجدداً شهرداری بدون توجه بطرح مهندس مشاور قصد تخریب خانه‌‌هائی را دارد که در طرح نیست.

فوراً بجناب آقای استاندار وقت مراجعه شد طی یادداشتی بتاریخ ۵ آبان ۵۴ دستور لازم بشهرداری صادر فرمودند متاسفانه شهرداری شیراز بدون توجه بمراتب مذکور و با علم و اطلاع از اینکه خانه ملکی این شرکت از خانه‌های بسیار نفیس و قدیمی عهد زندیه بوده و تخریب آن بموجب ماده ششم قانون حفاظت آثار عتیقه جرم محسوب است در تاریخ ۱۱ آبان ۵۴ با ماشینهای جاده سازی مبادرت بتخریب خانه‌های قدیمی نمودند.

در اواخر آبانماه سال جاری با جناب آقای استاندار سابق فارس ملاقات شد وعده فرمودند که بطرح‌های مهندس مشاور داض با حضور جناب آقای مهندس دیبا رسیدگی خواهند فرمود و اگر بر خلاف نقشه مهندس مشاور مبادرت بتخریب شده باشد بجبران مافات اراضی خارج از طرح را بصاحبانش مسترد خواهند داشت.

اینک بعد از گذشت چند ماه و انتصاب آنجناب بسمت استاندار فارس مجدداً مراتب حضورتان معروض و استدعا دارد در باره استرداد ملکی که در طرح مهندس مشاور نبوده و مورد تخریب قرار گرفته دستور مقتضی صادر فرمائید.

با تقدیم احترامات – مدیر عامل

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]