[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

قوه قضائیه

دیوان عدالت اداری

برگ دادخواست

 

شماره پرونده: -----

به ----- ارجاع می گردد

امضاء رئیس کل دیوان -----

شماره و تاریخ ثبت -----

 

بسمه تعالی

 

مشخصات طرفین: شاکی

نام و نام خانوادگی: بشیر دانا

نام پدر: وحید

شغل: بی کار

اقامتگاه: [حذف شده]

وکیل شاکی:

طرف شکایت: ١- وزارت علوم تحقیقات و فن آوری ٢- دانشگاه پیام نور

موضوع شکایت و خواسته: عدم ثبت نام در دانشگاه - صدور دستور ثبت نام

شرح شکایت و دلایل و مستندات

اینجانب بشیر دانا به شماره شناسنامه [حذف شده] و شماره دانشجویی [حذف شده] پس از شرکت در کنکور سراسری سال ١٣٨۵، در نیمسال دوم تحصیلی در رشته اقتصاد نظری دانشگاه پیام نور نورآباد واحد کازرون (کد ۴٣٩۵) پذیرفته شدم؛ که این مطب در نامه صادره از سوی سازمان سنجش در تاریخ ٢۵ دی ١٣٨۵ به شماره ٨۴۵۵٠ / ١ مورد تایید قرار گرفته است.(پیوست ١) بدین منظور پس از کسب مجوز از سازمان نظام وظیفه عمومی (پیوست ٢) و تهیه تمامی مدارک لازم به منظور ثبت نام، اقدام به تحویل مدارک به دانشگاه مذکور نمودم تا در اواخر بهمن ماه ١٣٨۵ به منظور انتخاب واحد نهایی به به دانشگاه مراجعه کنم. اما در تاریخ ١٨ آذر ١٣٨۵ به وسیله تماس تلفنی از طرف رئیس دانشگاه پیام نور کازرون، آقای جمالزاده، به دانشگاه فراخوانده شدم و در تاریخ ١٩ آذر ١٣٨۵ با ایشان در دانشگاه ملاقات کردم. ایشان ابتدا به ساکن در حالی از دین من سوال نمودند که هر گونه تفتیش عقاید به موجب اصل ٢٣ قانون اساسی ممنوع می باشد. بنده نیز از آنجائی که از طرف رئیس دانشگاه مورد سوال قرار گرفته بودم، اظهار نمودم که دین من بهایی می باشد؛ ایشان نیز در ادامه به من گفتند که نمی توانیم بهائیان را در دانشگاه ها ثبت نام کنیم و ما ملزم به استرداد مدارک بدون ارائه هیچگونه مستند و یا نامه ی قانونی مبنی بر اخراج شما از دانشگاه هستیم. این در حالی اتفاق می افتد که به موجب اصل ١۴ قانون اساسی غیر مسلمانان نیز از کلیه حقوق انسانی، از جمله حق تحصیل که از ابتدائی ترین حقوق یک انسان است، بر خوردار می باشند و اصول ١٩ و ٢٠ قانون اساسی نیز بر برابری افراد در مقابل قانون و حمایت های یکسان قانونی تاکید دارد. پس از آن به منظور کسب حق مسلم و قانونی خود و اخذ دستور ثبت نام، اقدام به نگارش نامه به مراجع ذی ربط در وزارت علوم از جمله دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم (پیوست ٣)، علی اصغر رستمی ابوسعیدی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخ گویی به شکایات (پیوست ۴)، دکتر مهدخت بروجردی علوی مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم (پیوست ۵) و رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور (پیوست ١) نمودم که نتیجه آن نگارش دو نامه از سوی مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز یکی به شماره ٧٣١٠١ / ٢١ در تاریخ ٣٠ دی ١٣٨۵ (پیوست ۶) و دیگری به شماره ٨٢٨٩٩ / ٢١ در تاریخ ۶ اسفند ١٣٨۵ (پیوست ٧) خطاب به ریاست دانشگاه پیام نور منطقه ۵ گردید که با وجود مراجعات مکرر و نگارش نامه های بسیار، تا کنون موفق به کسب اطلاع از مندرجات جواب های این دو نامه نگردیدم. در حالی که ثبت نام نکردن من، صرفا به علت بهایی بودن، از هر لحاظ تعرض به حقوق قانونی و انسانی اینجانب محسوب می شود و به صورت آشکار با بندهای ٣ و۴ و ٩ و ١۴ اصل سوم و اصل ٣٠ قانون اساسی مغایرت دارد. همچنین به موجب بندهای ٢۶ و ٢٧ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ١٣ پیمان بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، حق تحصیل از جمله حقوق مسلم انسان شمرده شده است که این قوانین به تائید حکومت ایران قرار گرفته اند و به موجب ماده ٩ قانون مدنی لازم الاجرا می باشند. جدای از این در دیانت اسلام نیز تحصیل در زمره فرایض محسوب و بر کسب علم و دانش تاکید بسیار گردیده است. با این وجود چگونه است که مسئولین اجرائی مملکتی این حق فطری و فریضه الهی را از بنده صلب کرده اند و با وجود بند ٩ قانون اساسی نسبت یه من تبعیض روا می دارند؟

با توضیح کلیه مطالب در بالا و ارائه مدارک مستند که همه دلالت بر تضییع حق مبرهن من و اقدام خلاف شرع و قانون دانشگاه پیام نور و وزارت علوم دارد، هم اکنون از قضات دیوان عدالت اداری تقاضا دارم که بدوا نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر ثبت نام و فراهم آوردن امکان تحصیل برای اینجانب و سپس رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال تصمیم و اقدامات موسسات آموزشی فوق اقدام به عمل آورند.

[امضاء]

بشیر دانا

 

امضاء شاکی گواهی میشود:

امضاء یا اثر انگشت شاکی باید به وسیله دفتر یکی از دادگاه ها یا بخشدار یا نیروهای انتظامی یا یکی از ادارات دولتی و نهادهای انقلابی و یا امام جماعت مسجد محل سکونت مدعی گواهی شده باشد و در صورتیکه شاکی مقیم خارج از کشور باشد به گواهی یکی از مامورین کنسولی اسلامی ایران رسیده باشد.

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]