[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۳ آذر ۱۳۵۹

شماره: ۱۹۸۴۸

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شهرداری تهران

 

جهاد سازندگی مرکز

گورستان بهائیان موسوم بگلستان جاوید که در مسیر خیابان خاوران (مسگرآباد) واقع گردیده علاوه بر اینکه مورد اعتراض شدید اهالی میباشد از لحاظ اصول بهداشتی وجودش در منطقه شهری صحیح نبوده و بدین لحاظ بمسئولین گورستان ابلاغ گردید که نسبت به خلع ید از گورستان فوراً اقدام نموده و جهت دفن اموات خود محل دیگری در خارج از محدوده شهری در نظر گرفته شود باین ترتیب هیئت مدیره گلستان جاوید در قریه کبیرآباد جاده قم اقدام بخرید اراضی بمنظور احداث گورستان نمودند که بنا بگزارش واصله زمینهای مزبور از طرف آن جهاد بتصرف درآمده لذا با توجه بمراتب بالا و به نظریه مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۵۸ کمیته انقلاب اسلامی امام خمینی منطقه مسجد امام حسن عسکری (ع) و نظریه مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ دادستان کل کشور که فتوکپی آنها پیوست است ضرورت ایجاد گورستان اختصاصی جهت بهائیان در منطقه کبیرآباد محسوس و توصیه گردیده، خواهشمند است دستور فرمایند در جهت اجرای نظریه دادستانی و نیز تأمین رفاه حال اهالی منطقه خیابان خاوران و نیز تعیین تکلیف در مورد تدفین اموات بهائیان هرچه زودتر نسبت به استرداد زمین بمسئولین گلستان جاوید اقدام نموده نتیجه بشهرداری ابلاغ گردد.

 

خسرو منصوریان

معاون شهردار تهران

[امضاء]

 

رونوشت به:

سازمان بهشت زهرا

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]