بغداد، فی ۳ تشرین الاوّل ۱۹۴۲؛ [شمارۀ:] ۲۴۵۲؛ مورّخهٴ ۱۰/۷/۳۲۲؛ مستعجل

 

سفارت شاهنشاهی ایران تعارفات خود را به وزارت امور خارجه دولت پادشاهی عراق اظهار و توقیراً زحمت‌افزا می‌گردد: عدّه[ای] از ایرانیان به تفاوت، قریب ده ماه تا یک سال است که با تحصیل روادید از نمایندگی‌های دولت پادشاهی عراق در ایران به عراق آمده و در نقاط مختلفهٴ عراق مانند بصره و سلیمانیّه و اربیل و موصل و بغداد سکونت اختیار و به امر بازرگانی اشتغال دارند و چون مقامات وابسته نیز با اقامت آنها موافقت نموده و پروانهٴ اقامت برای آنها صادر کرده‌اند و این عدّه با اطمینان‌خاطر مبالغی برای امر بازرگانی خود مصروف کرده و سفارش‌های لازم برای ورود کالا داده‌اند و حتّیٰ بعضی از آنها هم دستگاه قالی‌بافی در اربیل تأسیس کرده و مشغول کار شده‌اند.

چندی است مأمورین عراق متعرّض این عدّهٴ ایرانی گردیده و در بصره به پیمان و رحمت مرشدزاده و سرتیپ مرشدزاده و در سلیمانیّه به ۴۸ نفر ایرانیان که معروفین آنها اردشیر تیرانداز و مظفّر برجیس می‌باشند و در اربیل به فضل‌الله پناهی و حسن یگانه با این‌که به تفاوت مدّت پروانه آنها باقی مانده است، اخطار کرده‌اند که باید به فاصلهٴ کمی از خاک عراق خارج شوند. چون ایرانیان به اطمینان این‌که مدّتی در عراق اقامت خواهند نمود، خانواده‌های خود را همراه آورده و به اضافه برای امرار معاش خود به امر بازرگانی پرداخته و مبالغ زیادی برای این کار و مصرف خواروبار مورد نیاز یک سالهٴ خودشان را نیز تهیّه دیده‌اند و کالای سفارشی آنها قسمتی به گمرک رسیده و بقیّه در بین راه است که قریباً به عراق خواهد رسید، بنابراین معلوم نیست مأمورین عراق به چه علّت و با کدام مجوّز قانونی به ایرانیان نام‌برده که دارای پروانه اقامت هم می‌باشند، خاطر نشان کرده‌اند که باید عراق را ترک کنند. نظر به این‌که این اقدام مأمورین عراق، ایرانیان مزبور را به زحمت انداخته است، متمنّی است مقرّر فرمایند دستور لازم به مقامات وابسته صادر گردد که متعرّض ایرانیان نام‌برده نشده و از نتیجهٴ حاصله نیز هر چه زودتر سفارت را مستحضر سازند تا مراتب به عرض وزارت امور خارجهٴ شاهنشاهی که منتظر پاسخ است، برساند. موقع را برای تجدید احترام‌های فائقه مغتنم می‌شمارد.

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]