[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

کابینه ریاست وزراء

نمره ۱۱۲۵۵

بتاریخ: ۲ برج عقرب ئیل ۱۳۰۰

ضمیمه: ۱

 

وزارت جلیله معارف و اوقاف

سواد تلگراف واصل از کاشان راجع به افتتاح مدرسه وحدت بشر لفاً برای اطلاع آن وزارت جلیله ارسال میشود.

از طرف رئیسالوزرا

[مهر و امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]