[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۵ اسفندماه ۶۳ از زندان: شهربانی بند: یک، شماره عکس -----

نام و شهرت فرستنده: روح‌الله بهرامشاهی نام پدر: گشتاسب قرار: شماره – تاریخ:------ صادره از: -----

 

بسمه تعالی

حضور محترم جناب افتخاری دادیار دادسرای جمهوری اسلامی یزد دامت ‌توفیقاته

احتراماً بعرض میرساند چون مادر اینجانب مدتی است در بستر افتاده و اکنون حالش وخیم‌تر شده و چون پیوسته ذکرش این است که میخواهد بنده را به ببیند و از طرفی قادر بحرکت نیست و نمیتواند. ضمناً در یک نوبت از ملاقاتمان که در حضور جنابعالی بود گفت که هنگام مردن او میخواهد که بنده نزدش باشم و شما هم فرمودید هر گاه آنموقع شد اجازه خواهید داد. لذا متمنی است اکنون که او را به یزد آوردند اجازه فرمائید شاید در آخرین روز عمرش به محل بسترش رفته یکدفعه دیگر او را به بینم که خیلی ممنون میباشم.

 

با تقدیم احترامات

بهرامشاهی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]