[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

[آرم]

دانشگاه پیام نور

باسمه تعالی

 

تاریخ: ۳۰ دیماه ۱۳۸۵

شماره: ۷۳۱۰۱ - ۲۱

پیوست: ----

ن ۲ / ۱۸

 

معاون محترم منطقه ۵

با سلام، احتراماً به پیوست تصویر درخواست آقای بشیر دانا پذیرفته شده رشته علوم اقتصادی واحد کازرون را ارسال می‌دارد. خواهشمند است درخواست نامبرده را بررسی و نتیجه را به این مدیریت گزارش فرمایید./س

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر رضا رسولی

مدیر خدمات آموزشی دانشگاه

[مُهر و امضاء]

 

[یادداشت دستنویس زیر نامه]

باسمه تعالی

واحد محترم کازرون با اهداء سلام

لطفاً طی گزارشی جهت ارسال به تهران به منطقه موضوع اعلام شود.

[امضاء]

[مهر ورود به دبیرخانه دانشگاه]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]