[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۴ بهمن ۱۳۷۳

 

بسمه تعالی

جناب آقای ...

با تشکر از مکاتبه مفصل مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۴ با وجود اینکه توضیحات شما درباره این فرقه ضاله را صرفا ناشی از تعلق شما به این فرقه میدانم لازم میدانم که نکات زیر را یادآوری نمایم.

۱- شناسائی رسمی سازمان ملل از یک گروه مطلقا بمعنی مشروعیت اسلامی آن گروه نیست. اگر از اینجانب سئوال شده که آیا سازمان ملل بهائیها را به عنوان پیرو یک دین می‌شناسد، حتماً پاسخ میدهم بلی. اما اگر بپرسند بهائیت یک دین الهی است قطعاً خواهم گفت خیر. توجه داشته باشید که در بسیاری از کشورهای دنیا همجنس بازان رسمیت قانونی دارند و از مزایای اجتماعی برخوردارند ولی این رسمیت دلیل مشروعیت اسلامی همجنس بازان نیست. لذا بهتر است شما به اسناد سازمان ملل یا رسمیت کشورهای غیر اسلامی به این فرقه استناد نفرمائید اشاعه جهانی این فرقه هم دلیل بر مشروعیت اسلامی آن نیست. مشرکین و ادیان خیلی دیگری هم میتوان یافت که اشاعه جهانی دارند ولی از لحاظ احکام اسلامی نامعتبرند.

۲- از نظر من بهائیت جز یک باشگاه سیاسی منحرف و منحط چیز دیگری نیست با وجود این معتقدم که حقوق پیروان آن باید محترم شمرده شود نه بخاطر بهائی بودن بلکه بخاطر انسان بودن به هر حال انسان بی‌دین هم از دیدگاه اسلام و جمهوری اسلامی حقوقی دارد که باید رعایت شود.

۳- لطفاً کتاب مفصلی که آقای صبحی چهره معروف رادیو تهران که سالها برنامه کودک را پخش میکرد مطالعه بفرمائید. ایشان در آخر عمرش بدون هیچگونه فشار یا اجباری در نظام گذشته که نسبت به بهائیها بقول شما مهربان بوده از پیروی از این فرقه توبه کرد و افشاگریهای داوطلبانه‌ای کرد که اگر شما اهل تحقیق می‌بودید نمیتوانستید نادیده بگیرید.

۴- دانشمندان و دائرةالمعارفها در باره مشروعیت اسلامی این فرقه نظر نمیدهند فقط بر اساس ادعای پیروان خود فرقه آن را بعنوان یکی مذاهب موحد معرفی میکنند و کاری به حق و باطل بودنش ندارند. هندویزم را هم همینطور معرفی میکنند. توتمیسم را هم بعنوان یکی از مذاهب موحد نام میبرند. اما این بمعنی حقانیت هندوئیسم یا توتمیسم نمی‌باشد. حتی قطعنامه‌های مجامع بین‌الملل در دفاع از اتباع این فرقه کاملاً فارغ حق و باطل بودن اعتقادات انسان است.

۵- من به انتخاب شما بهرحال احترام میگذارم صرفاً بعنوان یک انتخاب حتی با علم به اینکه انتخاب غلط و بی ربطی است. شما بعنوان یک انسان حق دارید از هرگونه تفکری که می‌پسندید پیروی کنید ولی انتظار اینکه بهائیت هم بعنوان دین مطرح باشد انتظار خیلی بی‌جائی است.

۶- تأسیس باشگاه بهائیت یک حرکت سیاسی است نه فعالیتهای بهائی‌ها- بهائی‌ها اظهار به تبعیت از هر نظام سیاسی که در آن زندگی میکنند دارند ولی خود باشگاه یک اساساً مبنای سیاسی دارد.

۷- متاسفانه آثار و نشانه‌های معتبر و اسناد و مدارک غیرقابل انکار در باره فعالیتهای نامشروع سیاسی بهائیها وجود دارد که موجب محکومیت آنها شده عده زیادی از بهائیها شهروندانی هستند که آزادانه به کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی و تولیدی خود مشغولند و کسی مزاحم آنها نیست تعدادی زیادی از آنها در شهریار مقیمند و شما میتوانید وضع آنها را از جناب آقای قشقاوی نماینده محترم شهریار جویا باشید کسانی که محکومیتی دارند قطعا کارهای خلاف قانونی از جمله جاسوسی مرتکب شده‌اند که باید مجازات شوند در مورد اینگونه جرائم بین بهائی و غیربهائی فرقی نیست و طبعاً نباید بهائی‌ها از تحمل مجازات قانونی مربوط بخاطر بهایی بودن مسثنی باشند.

 

با احترام – رجائی خراسانی [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]