[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت امور خارجه، ادارۀ دفتر وزارتی؛ شمارۀ ۱۹۷۰۵؛ تاریخ: ۲۱آبان ۱۳۲۳؛ پیوست دارد؛ فوری است

دفتر نخست وزیری

پاسخ نامهٴ شمارۀ ۱۴۸۵۳ مورّخ ۱۶آبان ۱۳۲۳ متضمّن سه فقره تلگراف واصل از دهلی، به طوری که خواسته بودند، ترجمهٴ تلگرافات مزبور تهیّه و اینک با اصل آنها لفّاً ایفاد می‌شود.

رئیس دفتر وزارتی، [امضاء]

 

[حاشیه:] آقای دکتر فاطمی، به وزارت کشور فرستاده شود. ۲۳آبان.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]