[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دولت موقت جمهوری اسلامی ایران

نخست وزیری

شماره ۸۲۵۰

۱۶ تیر ۱۳۵۸

 

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس صباغیان – وزیر کشور

عطف بنامه شماره ۴۱ -۴ - ۵۳۵۲  مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۸ نظر اینجانب از نامه‌ایکه طی شماره ۸۵۱۰ در تاریخ ۱۲ تیر ۵۸ برای شورای انقلاب فرستاده شده و فتوکپی آن ضمیمه می‌باشد معلوم میشود وزارت امور خارجه نیز بنا بگزارشهای سفارتخانه‌های خارج چنین مشکل و سئوالی را داشته‌اند:

ممکن است به استانداریها ابلاغ فرمائید که ضمن خودداری از حیثیت و رسمیت دادن به فرقه ضاله بهائی مانع مزاحمت و بهانه دادن بدست آنان بشوند.

نخست وزیر

مهدی بازرگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]